Organizare

CANCELARIE PROTOPOP

PROTOPOP  P.C. PR. VASILE COZMA


Oficiul Protopopesc este compus din:

CABINETUL PROTOPOPULUI

Prin bunăvoinţa Prea Sfinţitului Părinte Ioachim, Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Romanului si Bacaului, începând cu data de 1 aprilie 2010, protopop al Protopopiatului Buhusi este pr. Vasile Cozma, numit de către arhiereu şi instalat la Buhusi într-un cadru festiv, la data de 22 aprilie 2010, în biserica Parohiei "Sf. Nicolae,, din Buhuşi

Curriculum Vitae:

Locul şi data naşterii: Români, jud. NŢ, 26 ianuarie 1959
Studii: Seminarul Teologic - Liceal ,,Veniamin Costachi,,M-rea Neamţ, promoţia 1979; Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Justinian Patriarhul,, Bucureşti, promoţia 1984;
Funcţii bisericeşti: hirotonit preot 27 ianuarie 1985
- preot paroh al Parohiei Buda-Blăgeşti, 1 februarie 1985 - 1 octombrie 2011
- preot paroh al Parohiei Sf. Nicolae Buhuși, 1 octombrie 2011 - prezent
- protoiereu al Protoieriei Buhuşi, 1 aprilie 2010 - prezent
- familie: casatorit, 2 copii

Distincţii bisericeşti: iconom stavrofor 18 iul. 2004Domiciliul actual:

Strada: Libertăţii nr. 91
Localitatea: Buhuşi
Cod postal: 605100
Judetul: Bacău
Telefon - fix: - acasa - 0234/262822
- birou:tel/fax 0234/261151
- mobil: 0744/541482
E-mail: v.cozma59@yahoo.com

Art.71 – Protopopul are urmatoarele atributii exercitate prin mandat, în numele Chiriarhului:
a. Îndruma, coordoneaza si supravegheaza activitatea bisericeasca a parohiilor si filiilor din protopopiat;
b. Inspecteaza, cel putin o data pe an, parohiile, filiile si asezamintele sociale din protopopiat, constatând calitatea vietii religioase, morale si sociale a parohienilor; verifica registrele contabile, arhiva si biblioteca, starea bisericii, a cladirilor bisericesti, a cimitirelor, precum si a altor bunuri bisericesti;
c. Înscrie în registrul de inspectie al parohiei procesul-verbal amanuntit privind constatarile facute. O copie a acestuia se înainteaza Centrului eparhial, cu raport si propuneri, iar al treilea exemplar ramâne la protopopiat;
d. Supravegheaza si îndruma activitatea catehetica, misionar-pastorala, culturala si social-filantropica a preotimii, astfel ca aceasta sa se desfasoare în conformitate cu prevederile statutare si regulamentare bisericesti, cu hotarârile Sfântului Sinod si ale organismelor eparhiale;
e. Întocmeste si prezinta anual Permanentei Consiliului Eparhial situatia privind bunurile mobile si imobile proprietati ale parohiilor si filiilor din cuprinsul Protopopiatului;
f. Urmareste ca ordinele si dispozitiile autoritatilor superioare bisericesti sa fie transmise la timp unitatilor si personalului bisericesc din Protopopiat si sa fie aduse la îndeplinire;
g. Face propuneri Chiriarhului cu privire la suplinirea posturilor vacante de preoti, diaconi si cântareti bisericesti;
h. Aproba preotilor si diaconilor din protopopiat pâna la 8 zile pe an din concediul legal de odihna, asigurând suplinirea parohiei cu un alt preot si informând despre aceasta Centrul eparhial;
i. Aproba concediul de odihna personalului neclerical de la parohii si protopopiat, iar pentru personalul clerical înainteaza Centrului eparhial spre aprobare planificarea concediului anual de odihna;
j. Întocmeste un raport anual general despre întreaga viata bisericeasca din protopopiat, pe care îl înainteaza Chiriarhului si îl face cunoscut preotilor din protopopiat la prima conferinta administrativa din fiecare an;
k. Avizeaza asupra tuturor lucrarilor organismelor parohiale, care urmeaza a fi supuse aprobarii organismelor eparhiale;
l. Sustine acuzarea în cauzele aflate pe rolul Consistorului Disciplinar Protopopesc;
m. Coordoneaza, supravegheaza si raspunde de activitatea Cancelariei administrative a protopopiatului, în conformitate cu prevederile statutare si regulamentare, cu dispozitiile date de conducerea eparhiala si cu normele legislatiei civile în vigoare.
n. Întocmeste trimestrial un raport pastoral-misionar si financiar privind activitatea
protopopiatului, pe care îl înainteaza pentru aprobare catre Permanenta Consiliului Eparhial;
o. Întocmeste bugetul anual al protopopiatului si îl prezinta spre aprobare Permanentei Consiliului Eparhial;
p. Propune Chiriarhului acordarea de ranguri si distinctii de vrednicie clericilor si credinciosilor merituosi.
q. Îndeplineste orice alte atributii date de organismele eparhiale sau de Chiriarh pentru bunul mers al vietii bisericesti. 
Art.72 – Protopopul este, pe teritoriul protopopiatului sau, reprezentantul oficial al Centrului eparhial fata de autoritatile publice locale si fata de terti si îndeplineste sarcinile ce-i sunt atribuite prin prezentul Statut, regulamentele bisericesti si alte dispozitii în vigoare. În aceasta calitate lucreaza cu încuviintarea Chiriarhului pe care îl informeaza, în prealabil, asupra problemelor respective.

SECRETARIAT:

pr. secretar Macovei Mihai tel. 0765424470
 Tel. birou: 0234/261151

CONTABILITATE

Economist: Ana Mihalcea

CV.
Locul şi data naşterii: Buhuşi,BC, 28 februarie 1971
Studii: Facultatea de ştiinţe economice Iaşi, promoţia 1995
Domiciliu: str. Tineretului, Bl.7,Sc. B,Ap. 6, Buhuşi, BC.
Tel. mobil: 0726/329867
Tel. birou: 0234/261151 int. 14

CASIERIE

Pr.  Sorin Constantin MunteanuCV.
Locul şi data naşterii: Buhuşi,BC, 26 februarie 1983
Studii: Seminarul Sf. Gheorghe din Roman, promoția 2003
Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Justinian Patriarhul,, promoţia 2008
Domiciliu: str. Libertăţii, Bl.227,Sc. F,Ap. 2, Buhuşi, BC.
Tel. mobil: 0740-990527; 0765-501910 ; 0234/261031
Tel. birou: 0234/261151 int. 14
                                            Protoieria Buhuşi