marți, 16 decembrie 2014

Preasfințitul Ioachim Băcăuanul, noul Arhiepiscop ales al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăulu
Preasfinţitul Ioachim Băcăuanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a fost ales astăzi, de către Sinodul Bisericii Ortodoxe Române, în funcţia de Arhiepiscop al Romanului și Bacăului. 
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a desemnat astăzi pe cel care va conduce Arhiepiscopia Romanului și Bacăului. După trecerea la Domnul a Arhiepiscopului Eftimie Luca, noul Arhiepiscop ales este Preasfințitul Ioachim Băcăuanul. Acesta s-a aflat, până acum, în funcția de Episcop Vicar al eparhiei. 
Prin vot secret, cel de al 77-lea ierarh al Romanului și Bacăului a obținut 35 voturi, din 45 de voturi exprimate.
Ceremonia de întronizare a noului Arhiepiscop al Romanului și Bacăului va avea loc în Catedrala arhiepiscopală „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Roman, în ziua de 4 ianuarie 2015.

marți, 4 noiembrie 2014

IPS Părinte Eftimie Luca a trecut la Domnul.         Înaltpreasfinţitul Părinte Eftimie Luca, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, a trecut la Domnul, astăzi, 4 noiembrie 2014, în jurul orei 12:00. Înaltpreasfinţia Sa ar fi împlinit 100 de ani în ziua de duminică. Trupul neînsufleţit al ierarhului va fi depus în Catedrala Arhiepiscopală în jurul orei 16:00, pentru ca toţi preoţii, monahii şi credincioşii care l-au cunoscut să poată veni pentru a-i aduce un ultimşi pios omagiu. Slujba de înmormântare, ce va fi precedată de Sfânta Liturghie, va avea loc în Catedrala ”Sf. Cuv. Parascheva” în ziua de joi, 6 noiembrie, ora 11:00. Dumnezeu să-l odihnească ! IPS Eftimie s-a născut la data de 9 noiembrie 1914, în satul Schitul, Comuna Hangu (astăzi comuna Ceahlău), judeţul Neamţ din părinţii Dimitrie şi Elena Luca. A crescut pe aceste locuri pline de farmec, de poezie, de istorie şi de evlavie românească, fiind educat în crezul dragostei faţă de muncă precum şi în respectul faţă de comorile pe care istoria le-a plantat pe aceste locuri strămoşeşti şi binecuvântate. În perioada 1921 – 1928 a urmat școla primară în satul natal. După absolvirea şcolii elementare în satul natal, a urmat cursurile Şcolii de cântăreţi din Iaşi. La vârsta de 20 ani a fost închinoviat la Mănăstirea Slatina, Judeţul Suceava şi ca frate de mănăstire s-a înscris la Seminarul Teologic Monahal din Mănăstirea Cernica, pe care l-a absolvit în anul 1941. În anul 1945 se înscrie la Facultatea de Teologie de la Suceava, cursuri universitare pe care avea să le termine la institutul Teologic din Bucureşti în anul 1949, unde va obţine titlul de licenţiat de teologie cu calificativul „Magna cum laude”. Între timp a fost tuns în monahism la Mănăstirea Ciolanu, judeţul Buzău, hirotonit ierodiacon în 1941 şi ieromonah în 1947. La 1 aprilie 1949 i s-a încredinţat stăreţia Mănăstirii Bistriţa-Neamţ pe care avea să o conducă cu iscusită măiestrie până în 1966, iar între anii 1951 şi 1960, concomitent cu conducerea Mănăstirii Bistriţa a funcţionat exarh al mănăstirilor din Eparhia Romanului şi Huşilor, şi în această calitate s-a ocupat de reorganizarea vieţii monahale atât pe linie gospodărească cât şi de trăire spirituală. În 1966 este înălţat la rangul de Arhimandrit şi numit Stareţ la Mănăstirea „Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava unde iniţiază lucrări de restaurare la catedrala „Sf. Gheorghe”, la stăreţia şi chiliile din incinta mănăstirii alături de grija deosebită pentru viaţa monahală. Buna gospodărie a celor două mănăstiri pe care le-a condus peste 22 de ani, grija pentru desfăşurarea activităţilor călugăreşti potrivit aşezămintelor mănăstireşti, precum şi experienţa şi meritele adunate de-a lungul anilor în diferite însărcinări s-au făcut cu Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române să-i acorde demnitate de Arhiereu – Vicar la Eparhia Romanului şi Huşilor, fiind hirotonit în ziua de 30 ianuarie 1972. A secondat la conducerea Eparhiei pe Prea Sfinţitul Episcop Partenie Ciopron timp de şapte ani şi dând dovadă de adevăr vieţuire în Hristos şi vrednicie pilduitoare, a fost ales şi instalat ca Episcop titular al Eparhiei Romanului şi Huşilor la 23 aprilie 1978. Activitatea sa însumează rezultate deosebite şi binecuvântare, ca un crez împlinit prin cuvânt şi faptă. Sunt ani deosebiţi, ani de muncă, iar roadele acestor nevoinţe se văd în mulţimea de mănăstiri şi schituri noi, biserici parohiale şi filiale înălţate din temelie sau renovate; restaurarea în întregime a Catedralei episcopale şi a picturii murale realizată în sec. XVI şi XVIII, acoperişul fiind reconstruit în stilul moldovenesc ştefanian; restaurarea clădirilor din incinta Episcopiei şi a clopotniţei, restaurarea casei „Veniamin Costache”, consolidarea fabricii de lumânări, amenajarea unui paraclis cu hramul „Sf. Cuv. Antipa de la Calapodeşti” şi a unui aghiazmatar în incinta Episcopiei. Redeschiderea Seminarului Teologic „Sf. Gheorghe”, amenajarea pentrububurile bibliofile şi obiecte de artă veche bisericească colectate de la parohii, a complexelor muzeistice de la Centrul Eparhial şi Mănăstirea Bogdana, toate acestea arată energia investită de ierarh în lucrarea de gospodar desăvârşit. Cuvintele de învăţătură adresate clerului şi credincioşilor cu ocazia vizitelor pastorale, la hirotonii, la conferinţe preoţeşti, pastoralele şi numărul impresionant de articole publicate în revistele central bisericeşri şi mitropolitane, în diferite ziare şi reviste şi reeditarea revistei de teologie cultură şi spiritualitate a Eparhiei „Cronica Romanului”, sunt parte din strădaniile Înaltpreasfinţiei Sale la viaţa culturală a Eparhiei.

vineri, 31 octombrie 2014

PROFESOR DEVOTAT BISERICII SI PATRIEI
Mesaj de condoleanțele al Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe, la înmormântarea Pr. Prof. Dr. Dumitru Radu, joi, 30 octombrie 2014: În ziua de 27 octombrie 2014 a trecut la cele veșnice preotul profesor universitar Dumitru Radu, slujitor devotat al învățământului teologic românesc, timp de mai mult de cinci decenii. S-a născut la 29 octombrie 1926 în satul Cărpeniș, comuna Cepari, județul Argeș, într-o familie de oameni gospodari și evlavioși, fiind primul din cei trei copii. Dorind să devină preot a urmat cursurile Seminarului Teologic „Negru-Vodă” din Curtea de Argeș și ale Seminarului Teologic „Sfântul Nicolae” din Râmnicu-Vâlcea (1939-1947). A studiat apoi la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, mai întâi cursurile de licență (1947-1951) și apoi cursurile de doctorat (1951-1954), iar între anii 1957-1963 cursurile Facultății de Limba și Literatura Română. Începând cu anul 1955 a funcționat ca profesor la Seminarul Teologic din Curtea de Argeș, fiind transferat în anul 1957 la Seminarul Teologic din București, predând diferite discipline teologice dar și Limba română. În anul 1969 a fost numit asistent-spiritual la Institutul Teologic de Grad Universitar din București, parcurgând toate treptele didactice până la cea de profesor universitar. A beneficiat de o bursă de studii la Facultatea de Teologie Romano-Catolică din Strassbourg în perioada 1977-1978. Teza de doctorat în teologie, intitulată „Caracterul eclesiologic al Sfintelor Taine și problema intercomuniunii”, elaborată sub conducerea părintelui profesor Dumitru Stăniloae, a fost susținută în anul 1978. Începând cu acest an a predat în calitate de profesor de teologie morală până la pensionare, în anul 1996, ulterior funcționând în calitate de conducător de doctorat la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti, de la care s-a transferat în anul 2004 la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Ovidius” din Constanța. A fost hirotonit preot în anul 1969 iar în ultimele două decenii a slujit la biserica cu hramul „Sfinţii Împărați Constantin și Elena-Vergului” din Bucureşti, desfășurând o bogată activitate pastoral-misionară și edilitar-gospodărească. Părintele profesor Dumitru Radu a publicat de-a lungul carierei sale universitare numeroase studii și articole de teologie, a fost coordonator sau colaborator la editarea unor volume de studii teologice, ca de pildă „Învățătura de credință ortodoxă” (1978) și „Îndrumări misionare”(1986). Este autor a două volume de studii, primul intitulat „Fundamentele teologice ale fenomenologiei narative” (2005), cel de-al doilea „Repere morale pentru omul contemporan” (2007), apărute în ultimii ani ai vieții sale. A reprezentat Biserica Ortodoxă Română în Comisia teologică de dialog cu Biserica Evanghelică din Germania și în Comisia internațională de dialog cu Biserica Romano-Catolică, precum și în cadrul unor întruniri ecumenice. O dimensiune importantă a activității didactice a constituit-o cea de prorector al Institutului Teologic de Grad Universitar din București (1979-1991) și apoi de prodecan al Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității din București (1991-1996), calitate în care a adus un aport substanțial la procesul amplu al reintegrării facultății în mediul universitar bucureștean, dar și al creării noilor programe de licență sau de master de la această facultate. Prin întreaga sa activitate didactică și teologică a contribuit la dezvoltarea învățământului teologic universitar românesc, la formarea a zeci de generații de slujitori ai sfintelor altare, de profesori de teologie, de profesori și profesoare de religie și alți lucrători în ogorul Bisericii Ortodoxe Române. În același timp enoriașii bisericii în care a slujit mai mult de 20 de ani l-au prețuit ca pe un predicator dinamic și duhovnic iscusit, dăruind fiecăruia îndemnul și povața necesară unei trăiri autentice a credinţei creștine. În această zi îndurerată, ne rugăm Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Cel înviat din morți, să odihnească împreună cu drepții sufletul slujitorului Său, preotul profesor Dumitru, în Împărăția Sa, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, iar familiei îndoliate și tuturor celor ce l-au iubit și l-au prețuit să le dăruiască mângâiere și întărire sufletească. Veșnica lui pomenire din neam în neam ! 

 † DANIEL Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

duminică, 26 octombrie 2014

Zi de sărbătoare la Parohia Buda-Blăgești

Sâmbătă, 25 octombrie 2014, la Parohia Buda-Blăgești din Protopopiatul Buhuși, a avut loc Slujba de Vecernie a Hramului Sfântului Dimitrie Izvorâtorul de Mir cu participarea Părintelui Protopop Vasile Cozma, a unui sobor de preoți și a numeroși credincioși.
Cu această ocazie, Părintele Protopop a transmis binecuvântare și purtarea de grijă a Preasfințitului Episcop Ioachim Băcăuanul, a actualizat în conștiința și sufletele credincioșilor martirajul Sfântului Dimitrie apreciind și jertfelnicia enoriașilor care, la Buda-Blăgești, au înțeles rostul comuniunii eclesiastice.
Părintele Paroh a mulțumit Preasfințitului Ioachim Băcăuanul, P.C. Protopop, preoților și credincioșilor care au înfrumusețat această sărbătoare.

vineri, 17 octombrie 2014

Conferința de toamnă a Preoților din Protopopiatul Buhuși

Joi 16 octombrie 2014, cu binecuvântarea Preasfințitului Ioachim Băcăuanul, în catedrala Sf. Nicolae din Buhuși a avut loc conferința semestrială a preoților din Protopopiatul Buhuși. Din partea Centrului Eparhial a participat ca delegat Pr. Constantin Gherasim Inspector activități cu tineretul și mass-media. În deschidere Pr. Protopop Vasile Cozma a salutat prezența Pr. Inspector Constantin Gherasim și a subliniat importanța temei aducând aminte de evenimentele desfășurate zilele acestea la Iași și Roman cu ocazia pomenirii Sfintei Cuvioase Parascheva. Pr. Inspector Constantin Gherasim a transmis binecuvântările Preasfințitului Ioachim Băcăuanul și îndemnul de a lucra cu timp și fără timp pentru imaginea Bisericii prin unitate în rugăciune și rugăciune pentru întreaga Biserică. Referatul principal a fost susținut de Pr. Botezatu Radu de la Parohia Lespezi, cu titlul: „Constantin Brâncoveanu: Ctitor de artă și cultură veche românească”. P. C. Protopop Vasile Cozma a făcut o recenzie a referatului prezentat și a scos în evidență motivul pentru care Sfântul Constantin Brâncoveanu a fost numit și ctitor de lăcașuri sfinte. Au luat cuvântul și preoții Stoica Silviu C-tin, care a adus aminte de Biblia din 1688 în care apare stema Domnitorului Brâncoveanu și Tănase Daniel, care a reactualizat spusele Părintelui Constantin Galeriu – potrivit căruia nu toți avem chemare martirică. În încheiere Pr. Protopop Vasile Cozma a atras atenția asupra faptului că poporul român nu poate uita jertfa Sfinților Brâncoveni, care au fost martirizați pe 15 august 1714 și a invitat un grup de muzica psaltică, format din cântăreții bisericilor din Buhuși care au interpretat Balada lui Constantin Vodă Brâncoveanu.

miercuri, 8 octombrie 2014

Bucurie deplină pentru credincioșii din BăhnișoaraEvenimentul spiritual a încununat eforturile de aproape două decenii ale credincioșilor din comuna Bahna care, sub coordonarea preotului Marius Ciprian Popa, au reușit să ridice ”o poartă către cer”. Bucuria duhovnicească a acestei zile a fost trăită deplin de câteva sute de credincioși, prezenți alături de autoritățile locale, la târnosirea sfântului locaș. ”Sărbătorim paștele unic al acestui lăcaș de închinare. Voi ați fost aleși de Dumnezeu să faceți această ctitorie sfântă, să ridicați o poartă a cerului, un loc de întâlnire cu Dumnezeu. Așadar, uitați necazurile, bucurați-vă în această zi binecuvântatâ de toamnă, ca de o zi de Paște, căci se va aprinde lumina din Sfântul Altar.  Astăzi uitați jertfa, osteneala, fiecare dați mulțumire lui Dumnezeu că aveți această biserică minunată”, a precizat, Preasfințitul Părinte Episcop Ioachim Băcăuanul în cuvântul rostit cu această ocazie. ”Este o biserică începută imediat după 1990, fiind o comunitate restrânsă, de doar 80 de familii. În această zi de sfințire a fost o atmosferă deosebită, iar preotul Marius Ciprian Popa a primit disctincția de iconom stavrofor pentru întreaga activitate desfăşurată”, a declarat pr. Vasile Cozma, protopop de Buhuși


duminică, 28 septembrie 2014

Sfințirea Bisericii Sfântul Nicolae din Buhuși

Orașul Buhuși s-a îmbrăcat în lumina sacră a bucuriei resfințirii uneia dintre cele mai frumoase biserici din această zonă a Eparhiei Romanului și Bacăului. În Duminica a XVIII-a după Rusalii, comunitatea ortodoxă s-a adunat la Catedrala ”Sf. Nicolae”, acolo unde peste 3.000 de credincioși împreună cu reprezentanți ai autorităților centrale, județene și locale, au luat parte alături de Preasfințitul Părinte Ioachim Băcăuanul la evenimentul duhovnicesc ce a încununat jertfa și eforturile comunității buhușene. ”Astăzi ne-am adunat pentru slujba de resfințire a lăcașului de cult închinat sfântului Nicolae, care se va îmbrăca în haină de lumină și de har. Mulțumim pentru florile recunoștinței și pâinea dragostei cu care ne-ați întâmpinat. Binecuvântând ofrandele ospitalității românești am binecuvântat toată suflarea care aparține acestui ținut binecuvântat de Dumnezeu”, au fost cuvintele ierarhului la debutul slujbei. De asemenea, Preasfinția Sa a mulțumit tuturor celor care au sprijinit lucrările de restaurare a Catedralei orașului Buhuși, după care, arhidiaconul Ciprian Ignat, secretar eparhial, a dat citire Hrisovului de sfințire.
După târnosirea bisericii, Preasfinția Sa a explicat celor prezenți semnificațiile teologice și liturgice ale acestui moment, amintind totodată de evenimentul din anul 1947 când, în perioada secetei care a cuprins întreaga țară, racla cu moaștele Cuvioasei Parascheva au fost aduse în procesiune la Buhuși, iar astăzi, racla cu moaștele sfinților din catedrala din Roman a fost adusă pentru ziua resfințirii și revigorării spirituale a bisericii vii. În cadrul sfintei Liturghii, preotul Eduard Cozma, profesor la Liceul Teologic ”Episcop Melchisedec” din Roman și slujitor la biserica ”Sf. Nicolae” din Bacău a fost hirotesit duhovnic.
A urmat apoi evocarea proiectului ”Lăsați copiii să vină la Mine și nu-i opriți”, derulat în întreaga eparhie a inițiativa Preasfințitului Părinte Ioachim Băcăuanul și dialogul cu copiii prezenți care au rostit rugăciuni pentru părinții și învățătorii lor și au primit daruri din partea ierarhului. În cuvântul de învățătură Preasfințitul Părinte Ioachim a precizat: ” Ceea ce ați împlinit aici este o lucrare dinamică ce oglindește o biserică vie în care Dumnezeu este prezent. De aceea văd în frățiile voastre biserica statornică ce va fi dusă mai departe de tinerii entuziaști prezenți aici. Textul evangheliei de astăzi ne vorbește despre puterea cuvântului lui Dumnezeu ce cheamă pe om, ce zidește pe om și îl integrează în Biserica Sa. Acest cuvânt rămâne valabil peste timp și are putere restauratoare. El restaurează ființial și duce la asemănarea cu Creatorul, Logosul întrupat. Noi suntem biserica vie, spirituală, suntem cărămizi vii la acest edificiul în care Cuvântul lui Dumnezeu restaurează și dă speranță”.
La final, preotul paroh Vasile Cozma a  adus în amintire perioada în care a fost zidită inițial această biserică. Lucrările de construcţie ale Bisericii „Sfântul Nicolae“ din Buhuşi au început în anul 1930 şi s-au finalizat în anul 1947, când a fost oficiată slujba sfinţirii. Părintele paroh Vasile Cozma a menţionat că momentul târnosirii sfântului lăcaş a fost la acea vreme „un eveniment şi un moment important pentru buhuşeni, de care se leagă două lucruri importante. În primul rând, cu o seară înainte, au fost aduse în procesiune moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, de către vrednicul de pomenire Patriarh Teoctist Arăpaşu, pe atunci Mare Eclesiarh al Catedralei Mitropolitane din Iaşi. Un alt lucru important legat de sfinţirea acestei catedrale este că au participat doi viitori patriarhi. Este vorba despre Patriarhul Iustinian Vasluianul, pe atunci vicar la Mitropolia Moldovei şi Sucevei, şi Patriarhul Teoctist Arăpaşu“, a amintit pr. paroh Vasile Cozma. Odată cu trecerea timpului, s-au făcut lucrări la acoperişul şi exteriorul bisericii. Lucrările ample, atât în interior, cât şi în exterior, au început în luna ianuarie a anului 2012. A fost restaurată pictura în interior, s-a reconfigurat intrarea în biserică, s-au placat scările cu marmură, s-a placat cu marmură interiorul bisericii, s-a refăcut încălzirea centrală, s-au schimbat geamurile şi tâmplăria, s-a făcut o anexă, un veşmântar şi s-a construit o nouă Sfântă Masă. „Cu prilejul demontării Sfintei Mese, s-a găsit documentul original pe care îl păstrăm cu sfinţenie şi în care sunt trecute toate însemnările timpului şi ale vremii de atunci. Oraşul Buhuşi a dat dovadă că este viu şi sensibilizat de finalizarea acestei lucrări, întrucât cea mai mare contribuţie la realizarea acestor lucrări au adus-o credincioşii din oraşul nostru. Ne-au mai ajutat şi autorităţile locale, dar, în proporţie de 90%, fondurile au venit din donaţiile şi contribuţiile credincioşilor noştri. Slujba de resfinţire a Bisericii «Sfântul Nicolae» din Buhuşi, unul dintre cele mai reprezentative lăcaşuri de închinare din Protopopiatul Buhuşi, a încununat munca şi strădania depusă timp de doi ani şi jumătate“, s-a exprimat parohul catedralei din Buhuşi.
Pictura bisericii a fost executată de pictorul Dumitru Irimescu, iar restaurarea s-a făcut de către pictorul Aurel Roşcan de la Galaţi. Cea mai importantă parte a picturii interioare este catapeteasma, care s-a păstrat intactă. „La catapeteasmă, pictată tot de pictorul Dumitru Irimescu, s-au făcut mici intervenţii, aceasta fiind de o frumuseţe rară. În tot acest proces amplu de restaurare, care nu a fost uşor, cel mai important sprijin l-am avut din partea Preasfinţitului Episcop Ioachim Băcăuanul, care ne-a sfătuit şi ne-a îndrumat pe parcursul întregii lucrări“, a amintit pr. paroh Vasile Cozma. După ce în anul 1947 moaştele Sfintei Parascheva au poposit în catedrala din Buhuşi, credincioşii au sporit evlavia pentru Ocrotitoarea Moldovei. Mai mult de atât, al doilea hram al sfântului lăcaş este închinat Sfintei Parascheva. „În oraşul Buhuşi, credincioşii au o mare evlavie la Sfânta Cuvioasă Parascheva. Întrucât este al doilea ocrotitor al bisericii noastre, am amenajat în partea dreaptă a bisericii un spaţiu unde se află o icoană pictată de pictorul Dumitru Irimescu“, a adăugat pr. paroh Vasile Cozma.
În semn de prețuire, pentru implicarea deosebită în derularea lucrărilor de restaurare a bisericii ”Sfântul Nicolae” și buna organizare a lor, preotului Vasile Cozma i s-a înmânat Crucea Moldavă pentru clerici, iar celor care l-au sprijinit, distincții de vrednicie.

sursa epr.ro

joi, 25 septembrie 2014

Interviu - Sfințirea Bisericii Sfântul Nicolae din Buhuși

Credincioşii din Buhuşi şi din alte părţi ale Moldovei sunt aşteptaţi duminică, 28 septembrie 2014, să participe la resfinţirea Catedralei „Sfântul Ierarh Nicolae“. Programul manifestărilor dedicate acestei sărbători va începe mâine, 26 septembrie 2014, când Preasfinţitul Părinte Ioachim Băcăuanul va aduce de la Catedrala arhiepiscopală din Roman racla în care se află fragmente din moaştele mai multor sfinţi ai Bisericii noastre, un veşmânt care a acoperit pentru o perioadă moaştele Sfintei Parascheva, precum şi icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, aflată în străvechiul locaş de închinăciune romaşcan. Tot mâine, de la ora 16:00, se va sluji Privegherea, iar sâmbătă, 27 septembrie, de la ora 8:00, se va săvârşi Sfânta Liturghie. În seara zilei de sâmbătă, de la ora 16:00, va fi oficiată Privegherea, iar duminică, de la ora 8:30, după întâmpinarea Preasfinţitului Ioachim Băcăuanul, va fi oficiată sfinţirea Bisericii „Sfântul Nicolae“ din Buhuşi. Credincioşii vor avea posibilitatea să intre prin Sfântul Altar pentru a se închina Sfintei Mese. În continuare, Episcopul-vicar al Eparhiei Romanului şi Bacăului va săvârşi Sfânta Liturghie pe un podium special amenajat, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. „Cu două zile înainte de resfinţirea catedralei din Buhuşi, va ajunge de la catedrala din Roman racla cu sfintele moaşte şi un veşmânt al Sfintei Parascheva. Menţionăm că în anul 1947, moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva au poposit timp de o noapte în biserica noastră. De vineri până duminică, sfintele slujbe nu vor conteni în biserica Sfântului Nicolae din Buhuşi. Ne dorim să fim pregătiţi sufleteşte, într-un duh al comuniunii şi rugăciunii, pentru a primi această mare binecuvântare în ziua târnosirii catedralei noastre“, a spus pr. paroh Vasile Cozma, care este şi protopop al Protopopiatului Buhuşi. Doi viitori patriarhi, la slujba sfinţirii din 1947 Lucrările de construcţie ale Bisericii „Sfântul Nicolae“ din Buhuşi au început în anul 1930 şi s-au finalizat în anul 1947, când a fost oficiată slujba Sfinţirii. Părintele paroh Vasile Cozma a menţionat că momentul târnosirii sfântului locaş a fost la acea vreme „un eveniment şi un moment important pentru buhuşeni, de care se leagă două lucruri importante“. „În primul rând, cu o seară înainte, au fost aduse în procesiune moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, de către vrednicul de pomenire Patriarh Teoctist Arăpaşu, pe atunci Mare Eclesiarh al Catedralei Mitropolitane din Iaşi. Un alt lucru important legat de sfinţirea acestei catedrale este că au participat doi viitori patriarhi. Este vorba despre Patriarhul Iustinian Vasluianul, pe atunci vicar la Mitropolia Moldovei şi Sucevei, şi Patriarhul Teoctist Arăpaşu“, a amintit pr. paroh Vasile Cozma. Odată cu trecerea timpului, s-au făcut lucrări la acoperişul şi exteriorul bisericii. Lucrările ample de restaurare, atât în interior, cât şi în exterior, au început în luna ianuarie a anului 2012. A fost restaurată pictura în interior, s-a reconfigurat intrarea în biserică, s-au placat scările cu marmură, s-a placat cu marmură interiorul bisericii, s-a refăcut încălzirea centrală, s-au schimbat geamurile şi tâmplăria, s-a făcut o anexă, un veşmântar şi s-a construit o nouă Sfântă Masă. „Cu prilejul demontării Sfintei Mese, s-a găsit documentul original pe care îl păstrăm cu sfinţenie şi în care sunt trecute toate însemnările timpului şi ale vremii de atunci. Oraşul Buhuşi a dat dovadă că este viu şi sensibilizat de finalizarea acestei lucrări, întrucât cea mai mare contribuţie la realizarea acestor lucrări au adus-o credincioşii din oraşul nostru. Ne-au mai ajutat şi autorităţile locale, dar, în proporţie de 90%, fondurile au venit din donaţiile şi contribuţiile credincioşilor noştri. Aşadar, pe data de 28 septembrie 2014, îi rugăm pe toţi credincioşii să participe la acest eveniment. Îi aşteptăm cu bucurie şi cu sufletul deschis. Slujba de resfinţire a Bisericii «Sfântul Nicolae» din Buhuşi, unul dintre cele mai reprezentative locaşuri de închinăciune din Protopopiatul Buhuşi, va încununa munca şi strădania depusă timp de doi ani şi jumătate“, s-a exprimat parohul catedralei din Buhuşi. Sprijin important din partea Preasfinţitului Ioachim Băcăuanul Pictura bisericii care va îmbrăca veşmântul sfinţirii pentru a doua oară în ultimii aproape 70 ani a fost executată de pictorul Dumitru Irimescu, iar restaurarea s-a făcut de către pictorul Aurel Roşcan de la Galaţi. Cea mai importantă parte a picturii interioare este catapeteasma, care s-a păstrat intactă. „La catapeteasmă, pictată tot de pictorul Dumitru Irimescu, s-au făcut mici intervenţii, aceasta fiind de o frumuseţe rară. În tot acest proces amplu de restaurare, care nu a fost uşor, cel mai important sprijin l-am avut din partea Preasfinţitului Episcop Ioachim Băcăuanul, care ne-a sfătuit şi ne-a îndrumat pe parcursul întregii lucrări“, a amintit pr. paroh Vasile Cozma. După ce în anul 1947 moaştele Sfintei Parascheva au poposit în catedrala din Buhuşi, credincioşii au sporit evlavia pentru Ocrotitoarea Moldovei. Mai mult de atât, al doilea hram al sfântului locaş care va fi resfinţit duminică este închinat Sfintei Parascheva. „În oraşul Buhuşi, credincioşii au o mare evlavie la Sfânta Cuvioasă Parascheva. Întrucât este al doilea ocrotitor al bisericii noastre, am amenajat în partea dreaptă a bisericii un spaţiu unde se află o icoană pictată de pictorul Dumitru Irimescu“, a adăugat pr. paroh Vasile Cozma.

sursa doxologia.ro

joi, 4 septembrie 2014

Tedeum de Anul nou Bisericesc

Este cunoscut faptul că data de 1 septembrie marcheaza începutul noului an bisericesc. Cu acest prilej în Protopopiatul Buhuși din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, cu binecuvântarea Preasfințitului Ioachim Băcăuanul, Preacucernicul Părinte Protopop Vasile Cozma a oficiat alături de un sobor de preoți slujba de Te-Deum la Biserica cu Hramul „Sfânta Înviere” din Buhuși.

Iată au trecut patru ani de la reînființarea Protopopiatului Buhuși și în fiecare an am săvârșit sceastă slujbă de Te-Deum la toate Bisericile din orașul Buhuși. Anul acesta ne-am adunat la Biserica cu hramul „Sfânta Înviere„ din Buhuși pentru a-I mulțumi lui Dumnezeu și a-I cere binecuvântare în noul an bisericesc” a precizat Precucernicul Părinte Protopop Vasile Cozma.

Preacucernicia sa a vorbit despre diferențele dintre anul calendaristic și cel bisericesc, despre importanța lunii septembrie în Vechiul Testament și în Tradiția iudaică precum și despre faptul că anul bisericesc începe și se încheie cu sărbători închinate Maicii Domnului (8 septembrie Nașterea Maicii Domnului și 15 august Adormirea Maicii Domnului).

La sfârșit Preacucernicul Părinte Protopop a transmis mesajul purtării de grijă părintească a Preasfințitului Episcop Ioachim Băcăuanul în noul an bisericesc, a mulțumit preacucernicilor părinți coslujitori și credincioșilor care au participat exprimând gânduri de sănătate, pace și bucurie în duhul comuniunii și al bisericii.